fumigasyon

Fumigasyon aslen böcek ilaçlamanın bir türüdür. Böcek, haşere ve bakteriler kapalı bir ortamda uygun ısı ve uygun miktarda kimyasal gaz verilerek imha edilir. Daha çok toprakta yetişen ürünlere musallat olan böcek,  kurt, bit, güve, akar gibi zararlılardan kurtulmak üzere yapılan ilaçlama gibi kimyasal bir savaş yöntemdir. Bu böcekler ve zararlıların insan sağlığına verecekleri zararları önlemek için gerekli olan bir işlemdir. Fumigasyonda esas olan ortamın kapalı olmasıdır. Gazın sızıntı yapmadan temizlenecek bölgede kalması gerekir ki yok edilmek istenen zararlılar tamamen imha olsunlar. Bu işlemin tarihi yirminci yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Globalleşen dünyadaki hızlı bilgi paylaşımları, teknolojideki ilerleme ile yoğrularak işlemin tarihi boyunca gelişmesini sağlamıştır.

Eski zamanlarda ortamdaki böcek ve haşereleri uzaklaştırmak için ateş veya ateşte bazı maddeler yakılarak bu zararlıların bulundukları yerden uzaklaştırılması sağlanırdı. fumigasyonun esin kaynağı da İşte budur. Bu işleminde kullanılan fumigant yani kullanılan kimyasal gaz karışımlarının günümüzde pek çok çeşidi vardır. Formaldehit, kloropikrin, metil izosiyanat, bunlardan bazılarıdır. Mücadele edilecek zararlının türüne ve uygulama alanına bağlı olarak kullanılabilecek daha pek çok çeşidi vardır.

İnsan sağlığı açısından çok tehlikeli olan fumigasyon işlemi ancak eğitimli kişilerden oluşan kadrolara sahip ve devlet tarafından gerekli izinleri almış firmaların yapmasına izin verilmektedir. Bu işlemde kullanılan gazlar insan sağlığına da zarar verdiğinden kötü amaçlarla da kullanılabilmektedir. Tarih boyunca olan savaşlarda dahi fumigant kullanıldığı bilinmektedir. Bu denli tehlikeli maddelerin bilinçsiz ellere bırakılması zaten mümkün değildir. Patlayıcı olabilen, canlı bitkilerin bozulmasına sebep olabilen, bilinçsiz olarak uygulandıkları mahsullerde kalıntı bırakabilen ve toksik etkileri ile insan sağlığına zarar verebilen fumigantlar son derece dikkatli ve mutlaka bilirkişiler tarafından kullanılmalıdır.

Bu yöntem ile özellikle tarımsal mahsuller zararlılardan arındırılmakta ve bu böcek ve haşerelerin ürünlere ve insan sağlığına verecekleri zararlar engellenmeye çalışılmaktadır. Özellikle ithalatını ve ihracatını yaptığımız ürünlerin sağlıklı olarak ticaretinin yapılabilmesi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Günümüzde fumigasyon için farklı uygulama teknikleri mevcuttur. Vakum yöntemi, atmosferik yöntem ya da ikisinin birlikte kullanımı mümkün olabilir, gaz geçirmez çadır altında pek çok şekilde uygulanabilir bir yöntemdir. Belirlenecek yöntem işlemin uygulanacağı alan ve zararlının durumuna göre değişiklik gösterecektir.

Boş olan tahıl depoları, tahıl fabrikalarında, çeşitli binalarda, toprakta, değirmenlerde, silolarda, mahsul taşınan konteynırlarda, gemi depolarında uygulanabilir bir yöntemdir. Bu mücadelede zararlının türü, sıcaklık, gazlama süresi, fumige edilen mahsulün özellikleri yapacağınız işlem açısından çok önemlidir. Dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar da vardır. Fumigasyon işlemi tamamlandığında ise ürünün uygun şekilde havalandırılması insan sağlığına zararlı kalıntıların kalmaması açısından çok önemlidir. Bu işlemin uygulama alanının etrafında insan ve hayvan bulunmamalıdır. İşlem için gerekli teçhizatlar mutlaka tam olmalıdır. Kullanılacak fumigantlar böcek türüne ve mahsule uygun olmalıdır. Kullanılacak kimyasal ürünler zehirli olduğundan uygulamayı yapacak kişilerin gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Gaz kaçaklarının tespiti için özel detektör sistemlerinin kurulu ve çalışır durumda olması gerekmektedir. İşlem sırasında sigara içilmemelidir.  Uygulamanın yapılacağı zemin beton olmalıdır. Toprak zeminde uygulama yapılmak zorunda ise gaz sızıntısını engelleyici önlemler alınmalıdır. Isıtıcılar ve havalandırma işlemi için gerekli aspiratörler çalıştırılıp son kontrolleri yapılmalıdır. Farklı mahsuller bir arada fumige edilmemelidir. İşlemden sonra bölgeye uyarı levhaları koymak sahaya yaklaşacak insanların sağlığı açısından önemlidir. İşlemi yapan kişilerin kanuni olarak ürün sahibine vermeleri gerekli olan ve yapılan işlemin kısa bir raporu niteliğindeki tutanağı imzalayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir